Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao "chuyện ấy"

1/16/2017 3:36:52 AM

Thế giới sắc đẹp - Mỗi khi xem phim 18+, nàng lại hồn nhiên nói những câu khiến chàng nghẹn họng.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 1.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 2.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 3.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 4.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 5.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 6.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 7.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 8.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 9.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 10.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 11.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 12.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 13.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 14.

Nỗi niềm hài hước của anh chàng có bạn gái luôn khát khao chuyện ấy - Ảnh 15.

Lê Thúy - Thegioisacdep.vn
Nguồn Afamily